Decide Revision

Revision

Revision för stora och små företag.

Revision är så mycket mer än att granska, bedöma och uttala sig om ett företags redovisning och förvaltning. En bra revisionsbyrå kan också hitta möjligheter som gör företaget starkare, mer lönsamt och minskar sårbarheten.

En revisor ska fungera som ett bollplank för företaget i dess strävan att förbättra sin redovisning, rutiner och skattesituation. Detta medför minskad risk för att oavsiktliga fel uppstår. Revisionstjänster kan därmed vara avgörande för att skapa trovärdighet och för att bygga sitt rykte.

Revision

Revision ger förtroende & trygghet

Revision blir även i fortsättningen det bästa sättet att skapa förtroende och trygghet. Inom tjänsten revision tillhandahåller vi också bland annat;

  • Översiktlig granskning
  • Granskning enligt särskild överenskommelse
  • Granskning i samband med utställande av intyg