Decide Revision

Skattekonsultationer

Vi har koll på skattereglerna.

Betalar ditt företag rätt skatt? Är det något område som ni ska ta hjälp med så är det definitivt skatteområdet.

Sveriges skattelagstiftning är komplex och det sker stora förändringar årligen. Detta ställer krav på kvalificerad kunskap och med skicklig skatterådgivning kan företaget ta tillvara möjligheter som eventuellt kan uppstå då nya lagförslag införs.

Skattekonsultation

Utredningar och konsultationer

Vi bistår med skatterättsliga utredningar och konsultationer rörande bland annat löpande inkomstbeskattning. Vi har en djup och bred kompetens inom skatteområdet och erbjuder rådgivning inom bland annat följande områden:

  • Företagsbeskattning
  • Personbeskattning
  • Beskattning av ägarledda företag och dess ägare
  • Rådgivning vid skatterevisioner och processer
  • Momsrådgivning
  • Köp och försäljning av företag
  • Upprättande av deklarationer för företag och privatpersoner

Förutom den interna kompetensen inom byrån har vi ett väl utvecklat nätverk av specialister som vi samarbetar med vid behov. Allt för att vi ska kunna uppnå bästa möjliga skatteutfall för dig som kund.