Decide Revision

Redovisning

Vi gör din redovisning enkel.

Har du svårt att få tiden att räcka till? Tillhör du dem som tycker redovisningen tar mycket och onödig tid? Kan du förlita dig på att redovisningen i ditt bolag uppfyller gällande lagstiftning, normgivning och praxis?

Låt oss ta hand om den biten så kan du lägga hela din energi på din verksamhet så ser vi till att våra tjänster är upprättade enligt lag och god redovisningssed. Vi har stor erfarenhet av löpande redovisning, bokslutsarbete, upprättande av årsredovisningar och lönehantering. Vill du göra jobbet själv så låt oss vara ditt bollplank – vi kan ge stöd i form av rådgivning och kvalitetssäkring.

Redovisning

Inom redovisning tillhandahåller vi tjänster så som :

  • Löpande bokföring
  • Fakturering
  • Löneadministration
  • Avstämningar
  • Skattedeklarationer
  • Månadsrapportering
  • Årsbokslut
  • Delårsbokslut
  • Årsredovisning
  • Koncernredovisning