Decide Revision

Affärsrådgivning

Vi kan affärsrådgivning

Funderar du på att starta företag, utveckla verksamhet eller börjar tiden närma sig för generationsväxling? Vi kan bland annat bistå med analyser och värderingar samt rådgivning i omstrukturerings- och finansieringsfrågor.

Här är några exempel på områden där du kan få erfaren hjälp:

  • Bolagsbildningar
  • Ekonomi- och verksamhetsstyrning
  • Genomlysning av ekonomifunktionen
  • Generationsskifte och företagsvärderingar
  • Rådgivning vid fusion, emission och likvidation
  • Värdering i samband med köp och försäljning av företag

Affärsrådgivning

Vad ingår i affärsrådgivning?

Affärsrådgivning omfattar allt från att sätta affärsstrategier till att analysera befintliga siffror och investeringar. I affärsrådgivning granskar vi ett eller flera delar av din verksamhet och vi hjälper till med bland annat skatterådgivning, lönsamhetsrådgivning eller rådgivning till styrelse/företagsledning. 

Inget affärsmål är för litet eller för stort och affärsrådgivning ger dig en bredd av möjligheter anpassade utifrån de behov du och ditt företag har.